Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Ome Piet verhuur 

HUURPRIJZEN: Alle prijzen zijn exclusief btw , transportkosten en op- en afbouwen.
Voor kleine bestellingen onder € 50,– wordt een toeslag van € 20,– in rekening gebracht.

TRANSPORTKOSTEN: Voor het bezorgen en ophalen brengen wij kosten in rekening.

OP/AFBOUWEN:  De gehuurde goederen worden in principe door u zelf op- en afgebouwd. Tegen vergoeding kunnen wij het op- en afbouwen voor u verzorgen. Deze kosten verschillen per opdracht en zijn op aanvraag beschikbaar.

LADEN EN LOSSEN: De goederen worden in principe tot aan de voordeur op de begane grond geleverd, mits deze goed bereikbaar is met onze transportkarren. U dient er voor te zorgen dat er vrije parkeerruimte is voor het laden en lossen.

HUURPERIODE: Verlenging van de huurperiode etc. is alleen mogelijk indien dit voor aanvang van de huurperiode is overeengekomen. Indien de goederen (zonder toestemming van de verhuurder) later dan de overeengekomen huurperiode worden geretourneerd, wordt elke extra dag of deel daarvan in rekening gebracht.

BREUK, SCHADE, VERMISSINGEN ETC.: Vanaf het moment dat de huurder de goederen in ontvangst heeft genomen is de huurder aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van de gehuurde goederen. Indien één van deze gevallen plaatsvindt, zal naast de huurprijs een vervangingsprijs in rekening worden gebracht.

VERVANGINGSPRIJZEN GLASWERK, SERVIESGOED, BESTEK, GLOEILAMPEN: Standaard glaswerk € 1,00, Bierpul € 7,50  Serviesgoed € 3,00 – Bestek € 2,00 Gloeilampen € 5,00.

WAARBORGSOM: Voor het huren van de artikelen is het storten van een waarborgsom verplicht, welke na onbeschadigd en schoon retourneren van het gehuurde materiaal per bank zal worden terugbetaald.

BETALING: In principe dient het totaalbedrag van de order uiterlijk 14 dagen voor levering op onze bankrekening bij geschreven te zijn. Mits tijdig bij de reservering is overeengekomen dan is betaling via een mobiele pinautomaat bij levering mogelijk.

LEGITIMATIE: Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs voor het huren van onze artikelen.

ANNULERING: Bij annulering van reeds bestelde goederen brengen wij annuleringskosten in rekening, hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden:

25% van het totaalbedrag bij 60 dagen of langer
50% van het totaalbedrag bij 30 tot 60 dagen
75% van het totaalbedrag bij 29 tot 7 dagen
100% van totaalbedrag bij 6 dagen of minder

Annuleren wegens corona is niet mogelijk. Corona is geen overmacht en geen onvoorziene omstandigheid. Ook in geval van corona gelden bovenstaande annuleringskosten.

VERPAKKINGEN EN RETOUR: Alle goederen dienen schoon, droog en in de meegegeven verpakking geretourneerd te worden. Indien u de goederen niet schoon inlevert, berekenen wij minimaal € 45,00 voor reinigingskosten.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID: Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde.

Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.